Marloes De Vries door Marleen Annema

Colofon

Website ontwerp: Carlotte / Behold
Portretten van Marloes: Marleen Annema
Overige fotografie: Marloes De Vries
Teksten: Marloes De Vries
Illustraties: Marloes De Vries

Disclaimer

Door marloesdevries.com te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer. Onderstaand is van toepassing op de gehele website.

Op de inhoud van de website berust auteursrecht die toekomt aan Marloes De Vries. De inhoud is door Marloes De Vries geschreven en de foto’s zijn door haar gemaakt, tenzij anders is aangegeven. Het misbruiken of gebruiken van de beelden of tekst is wettelijk niet toegestaan en er zullen stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt. Wil je toch beeldmateriaal of tekst gebruiken, neem dan vooraf contact op om toestemming te vragen.

Marloesdevries.com wordt met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat het blog of andere pagina’s feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van het blog en de website kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Op deze pagina vindt u de disclaimer, zoals deze beschikbaar is gesteld door Marloes De Vries. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.